کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

ترفندهایی جهت کم کردن درد سیاتیک

سیاتیک نوعی درد پای ناشی از عصب ظریف پشت شکمی است که شایع‌ترین علت آن فتق دیسک است. ترفندهایی جهت کم کردن درد سیاتیک عبارات مهم : احساس..

ادامه مطلب

محققان در یک قدمی تولید چسب زخم های داخل بدن

محققان با الهام از توانایی چسبندگی مایع مترشح از حلزون، نوعی چسب ساخته اند که توانایی بهم چسباندن زخم و بریدگی داخل بدن انسان را دارد.  محق..

ادامه مطلب