کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

بقای حکومت در برابر خلع سلاح اتمی / پیشنهاد به کره شمالی

وزیر خارجه آمریکا: “تحریم ها علیه کره شمالی تا وقت تکمیل خلع سلاح اتمی این کشور ادامه می یابد”.  پیشنهاد به کره شمالی: بقای حکومت..

ادامه مطلب

آمریکا بار دیگر خواهان تشکیل نشست شورای امنیت راجع به حوادث اخیر کشور عزیزمان ایران شد

منابع دیپلماتیک خبر داده‌اند که آمریکا بار دیگر خواستار نشست فوری شورای امنیت شرکت ملل در روز جمعه جهت بررسی عنوان حقوق بشر در رابطه با اعتراضات اخیر کش..

ادامه مطلب