کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

گت بلاگز بازار خودرو توقف تولید 6 وانت

تولید وانت مزدا دوکابین دوگانه‌سوز گروه بهمن نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

توقف تولید 6 وانت

توقف تولید 6 وانت

عبارات مهم : همراه

تولید وانت مزدا دوکابین دوگانه سوز گروه بهمن نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

اردیبهشت ماه امسال تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

توقف تولید 6 وانت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید وانت آریسان کشور عزیزمان ایران ماشین با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۶۲ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

تولید وانت وینگل دوکابین دو دیفرانسیل شرکت سازه های ماشین دیار نیز متوقف شده است و از ۶۱ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

تولید وانت مزدا دوکابین دوگانه‌سوز گروه بهمن نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

اردیبهشت ماه امسال تولید وانت دیزل Z۲۸ND شرکت زامیاد نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از ۶۹۱ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

تولید وانت مزدا دوکابین دوگانه سوز گروه بهمن نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

در این مدت تولید مینی وانت کارو دیگر محصول گروه بهمن نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از یک دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

توقف تولید 6 وانت

تولید وانت کارا گروه بهمن نیز متوقف شده است و از ۶۶۹ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

واژه های کلیدی: همراه | دستگاه | اردیبهشت | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs