کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از اینکه فرزاندان چند نفر از همکارانم پُست گرفتند ناراحت شدم، به یاد فرزند های

فردی را می شناسم که با افتخار می گوید 120 شغل دارد. پرسش اینجاست که با کدامین موازین شرعی و منطقی و توان جسمی یک فرد می تواند 120 شغل را اداره کند؟ به نظرم اگر

از اینکه فرزاندان چند نفر از همکارانم پُست گرفتند ناراحت شدم، به یاد فرزند های

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران : از اینکه فرزاندان چند نفر از همکارانم پُست گرفتند ناراحت شدم، به یاد فرزند های دانشگاه شریف افتادم که به خاطر بیکاری مجبور به مهاجرت می شوند

عبارات مهم : فرزند

فردی را می شناسم که با افتخار می گوید 120 شغل دارد. پرسش اینجاست که با کدامین موازین شرعی و منطقی و توان جسمی یک فرد می تواند 120 شغل را اداره کند؟ به نظرم اگر قرار است با پدیده اقازادگی مقابله کنیم باید با چندینه شغله ها هم مقابله کنیم.

رئیس فراکسیون زنان و نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هنگامی که فرزاندان چند نفر از همکارانم در پست هایی مسئولیت گرفتند ناراحت شدم و یاد فرزند های دانشگاه شریف و خواجه نصیر افتادم که چقدر توانمند هستند ولی به علت بیکاری مجبور به مهاجرت می شوند. بنابراین باید با پدیده آقازادگی و چندشغله ها به عنوان یک پدیده نامبارک مقابله و مبارزه کنیم.

از اینکه فرزاندان چند نفر از همکارانم پُست گرفتند ناراحت شدم، به یاد فرزند های

پروانه سلحشوری در گفت وگو با «انتخاب» راجع به بحث آقازادگی و امتیاز گرفتن بعضی نمایندگان از وزرا و همچنین انتصاب اخیر فرزندان دونفر از نمایندگان به عنوان شهردار بعضی شهرستان ها اظهار کرد: من با مسئولیت گرفتن نزدیکان نمایندگان و وزرا خواه به عنوان شهردار یا در هر پست دیگری موافق نیستم. خودم به عنوان یک نماینده اگر بدانم غیر از فرزند من شخص دیگری نیست که فلان مسئولیت را بپذیرد جهت او کاری انجام می دهم و در غیر اینصورت اگر به این قطعیت نرسم و بدانم افراد دیگری شایستگی حضور در آن مسئولیت را دارند جهت او کاری انجام نمی دهم.

رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم افزود: گاهی احساس می کنم آسیب ها دوجانبه است و فرد توانمندی به علت نسبتی که با یک مسئول دارد از حق مسلم و توانمندی های خود باز می ماند، در حالی که اعتقاد دارم باید شایسته سالاری باشد و کسانی که توانمند هستند گزینش شوند.

فردی را می شناسم که با افتخار می گوید 120 شغل دارد. پرسش اینجاست که با کدامین موازین شرعی و منطقی و توان جسمی یک فرد می تواند 120 شغل را اداره کند؟ به نظرم اگر

او افزود: پدیده آقازادگی تبعات بدی دارد و مردم می گویند آیا ما از امکانات محروم هستیم و کسی که دارای موقعیت شغلی است فرزندانش را در پست های عالی مشغول به کار می کند و فرزندان ما از این موقعیت و امکانات محروم هستند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس تصریح کرد: به شخصه هنگامی که فرزاندان چند نفر از همکارانم در پست هایی مسئولیت گرفتند ناراحت شدم و یاد فرزند های دانشگاه شریف و خواجه نصیر افتادم که چقدر توانمند هستند و نیاز به شغل دارند ولی مجبور به مهاجرت می شوند.

سلحشوری همچنین نسبت به معضل چند شغله بودن انتقاد کرد و گفت: فردی را می شناسم که با افتخار می گوید 120 شغل دارد. پرسش اینجاست که با کدامین موازین شرعی و منطقی و توان جسمی یک فرد می تواند 120 شغل را اداره کند؟ به نظرم اگر قرار است با پدیده اقازادگی مقابله کنیم باید با چندینه شغله ها هم مقابله کنیم.

از اینکه فرزاندان چند نفر از همکارانم پُست گرفتند ناراحت شدم، به یاد فرزند های

این نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس تاکید کرد: چند شغله ها جوانان و افراد توانمند را از حقشان محروم کرده اند و پدیده هایی هستند که امروز مرسوم شده است اند ولی به طور قطع و یقین باید با این پدیده شوم و نامبارک مبارزه کنیم.

واژه های کلیدی: فرزند | مقابله | فرزندان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs