کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دوربین‌های سلول چه چیزی نشان می‌دهند؟ ، روایت وکیل سیدامامی از ماجرای خودکشی در زندان

وکیل خانواده سیدامامی از کالبدشکافی پیکر وی خبر داد و گفت:‌ فیلم دوربین سلول را به همراه خانواده ایشان و وکلای دیگر پرونده دیدیم ولی بخاطر اینکه دید خوبی به سرو

دوربین‌های سلول چه چیزی نشان می‌دهند؟ ، روایت وکیل سیدامامی از ماجرای خودکشی در زندان

روایت وکیل سیدامامی از ماجرای خودکشی در زندان/ دوربین های سلول چه چیزی نشان می دهند؟

عبارات مهم : زندان

وکیل خانواده سیدامامی از کالبدشکافی پیکر وی خبر داد و گفت: فیلم دوربین سلول را به همراه خانواده ایشان و وکلای دیگر پرونده دیدیم ولی بخاطر اینکه دید خوبی به سرویس بهداشتی این سلول ندارد عمل خودکشی ایشان مشخص نیست ولی در فیلم مشخص است که وی با پیراهنی بر تن به دستشویی رفته است.

خبر درفشان وکیل خانوه کاووس سید امامی در گفت و گو با ایلنا در رابطه با فوت این استاد دانشگاه در زندان اوین گفت: در تمام مواردی که فوت مشکوک رخ می دهد کالبد شکافی انجام می شود در این مورد هم کالبد شکافی صورت گرفت و بعد جنازه تحویل خانواده شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قاضی شهریاری بسیار پیگیر بود که فیلم از بازداشت گاه اوین ارسال شود، افزود: فیلم دوربین سلول را به همراه خانواده ایشان و وکلای دیگر پرونده دیدیم ولی بخاطر اینکه دید خوبی به سرویس بهداشتی این سلول ندارد عمل خودکشی ایشان مشخص نیست ولی در فیلم مشخص است که وی با پیراهنی بر تن به دستشویی رفته است.

دوربین‌های سلول چه چیزی نشان می‌دهند؟ ، روایت وکیل سیدامامی از ماجرای خودکشی در زندان

این حقوقدان ادامه داد: صبح که مامور زندان جهت وی صبحانه می آورد بعد مدتی متوجه می شود او صبحانه را برداشته است به همین علت وارد سلول شده است و از دیدن جنازه او در دستشویی شوکه می شود.

وی با بیان اینکه به علت اینکه مامور زندان چندین ساعت بعد از فوت کاووس سید امامی او را دیده که دچار جمود نعشی شده است بود گفت: چون زندانبانان از وقت فوت او خبر نداشتند در بدو ورود و پیدا کردن او عملیات احیای قلبی را انجام می دهند.

وکیل خانواده سیدامامی از کالبدشکافی پیکر وی خبر داد و گفت:‌ فیلم دوربین سلول را به همراه خانواده ایشان و وکلای دیگر پرونده دیدیم ولی بخاطر اینکه دید خوبی به سرو

درفشان با رد نظریه هایی که عنوان می دارد که سید امامی در زندان کشته شده است است گفت: این که آیا ایشان مجبور به خودکشی کردن شده است است بسیار حایز اهمیت است و باید علت این کار مشخص شود. دادسرای امور جنایی هم بدنبال این عنوان است.

وی با اشاره به امنیتی بودن پرونده سید امامی و با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: در چنین پرونده هایی که اجازه ورود وکیل را نمی دهد اوضاع جهت متهم بسیار سخت است لیکن هنگامی که نمی گذارند شخص وکیل داشته باشد و در تحقیقات ممکن است به فرد فشار وارد شده است و دست به هرکاری بزند. این وکیل است که در ۴۸ ساعت اول به متهم آرامش می دهد و شرایط را جهت او تبیین می کند و سلب این حق باعث بروز چنین حوادثی می شود.

واژه های کلیدی: زندان | پرونده | خودکشی | دوربین | خانواده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs