کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

گت بلاگز اخبار حوادث مأمور پلیس جان یک مرد را که دست به خودکشی زده بود نجات داد

مرد جوانی در تویسرکان وارد منزل پدرش شد و خود را از سقف حلق آویز کرد ولی دقایقی بعد یک مأمور پلیس که با تماس صاحبخانه به محل شتافته بود قفل در ورودی را شکست و ب

مأمور پلیس جان یک مرد را که دست به خودکشی زده بود نجات داد

عبارات مهم : خودکشی

مرد جوانی در تویسرکان وارد منزل پدرش شد و خود را از سقف حلق آویز کرد ولی دقایقی بعد یک مأمور پلیس که با تماس صاحبخانه به محل شتافته بود قفل در ورودی را شکست و بعد از ورود به منزل با جسد حلق آویز این مرد مواجه شد.

مأمور پلیس جان یک مرد را که دست به خودکشی زده بود نجات داد

وی خود را با چادر خانمانه از سقف آویخته بود.

مأمور گشت پلیس ۱۱۰ وی را پایین آورد و با استفاده از ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی او را به زندگی برگرداند.

مرد جوانی در تویسرکان وارد منزل پدرش شد و خود را از سقف حلق آویز کرد ولی دقایقی بعد یک مأمور پلیس که با تماس صاحبخانه به محل شتافته بود قفل در ورودی را شکست و ب

سرهنگ معصومی فرمانده انتظامی تویسرکان گفت: این مرد جوان با استفاده از نردبان وارد منزل پدری شده است و خود را حلق آویز کرده بود.

با حضور کارکنان اورژانس این مرد به بیمارستان انتقال یافته شد.

ایران

مأمور پلیس جان یک مرد را که دست به خودکشی زده بود نجات داد

واژه های کلیدی: خودکشی | نردبان | استفاده | بیمارستان | فرمانده انتظامی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs