کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

گت بلاگز اخبار بین الملل رشد اقتصادی عربستان نزدیک به صفر

صندوق بین المللی پول اعلام کرد با توجه به کم کردن درآمدهای نفتی عربستان، رشد اقتصادی این کشور در امسال نزدیک به صفر خواهد بود.

رشد اقتصادی عربستان نزدیک به صفر

رشد اقتصادی عربستان نزدیک به صفر

عبارات مهم : صندوق

صندوق بین المللی پول اعلام کرد با توجه به کم کردن درآمدهای نفتی عربستان، رشد اقتصادی این کشور در امسال نزدیک به صفر خواهد بود.

به گزارش صدا و سیما، صندوق بین المللی پول اعلام کرد با توجه به کم کردن درآمدهای نفتی عربستان سعودی رشد اقتصادی این کشور در امسال نزدیک به صفر خواهد بود.

رشد اقتصادی عربستان نزدیک به صفر

صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد با توجه به کم کردن تولید شرکت اوپک، بی ثباتی قیمت نفت و ایجاد اصلاحات ساختاری در عربستان به منظور کم کردن اتکای این کشور به نفت خام آینده نگری رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 را از چهار دهم درصد به یک دهم درصد کم کردن داده هست.

صندوق بین المللی پول همچنین آینده نگری رشد اقتصاد غیرنفتی این کشور را از دو ممیز یک دهم درصد به یک ممیز هفت دهم درصد کم کردن داد. این رقم در سال 2016 دو دهم درصد بوده است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد با توجه به کم کردن درآمدهای نفتی عربستان، رشد اقتصادی این کشور در امسال نزدیک به صفر خواهد بود.

واژه های کلیدی: صندوق | اقتصادی | عربستان | عربستان، | عربستان سعودی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs