کتاب های Leopold Kozeluch

Praha Cesky Rozhlas, Praha Cesky Rozhlas,لیست Leopold Kozeluch,کتاب Leopold Kozeluch,منابع Symfonie A dur Symphony in A major,file of Symfonie A dur Symphony in A major

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت + پیش‌بینی نیمه دوم بازار مسکن

برآورد کارشناسان از بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در شش ماهه دوم امسال حاکی از آن است که با توجه به پنج عامل محرک، احتمالا شاهد زیاد کردن ۱۰ درصدی قی

قیمت + پیش‌بینی نیمه دوم بازار مسکن

آینده نگری نیمه دوم بازار مسکن + قیمت

عبارات مهم : ایران

برآورد کارشناسان از بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در شش ماهه دوم امسال حاکی از آن است که با توجه به پنج عامل محرک، احتمالا شاهد زیاد کردن ۱۰ درصدی قیمت و روند تدریجی رشد معاملات باشیم.

به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کم شدن قیمت سود بانکی و انتظار جهت کم کردن سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را جهت ورود به دوره رونق طی می کند. آینده نگری کارشناسان از قیمت آینده مسکن زیاد کردن ۱۰ درصد را متناسب با قیمت تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام بعد انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.

قیمت + پیش‌بینی نیمه دوم بازار مسکن

طی روزهای اخیر قیمت دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد. تجربه نشان داده با اینکه رشد قیمت دلار در کوتاه مدت اثر منفی در بازدهی بخش مسکن دارد، در بلندمدت به زیاد کردن قیمت مسکن منجر می شود.

همچنین بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش بعد از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده هست. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده ولی بر اساس آمار تازه فعالیتهای بخش ساختمان بعد از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که زیاد کردن صدور پروانه های ساختمانی علت این رشد اعلام می شود.

برآورد کارشناسان از بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در شش ماهه دوم امسال حاکی از آن است که با توجه به پنج عامل محرک، احتمالا شاهد زیاد کردن ۱۰ درصدی قی

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل زیاد کردن ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع زیاد کردن صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه نهایی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

همچنین شورای پول و اعتبار طی هفته های اخیر بانکها را مکلف کرده بیش از ۱۵ درصد سود به سپرده ها پرداخت نکنند. این اقدام در صورت جدیت و پیگیری می تواند منجر به کم کردن جذابیت سپرده گذاری و ورود سرمایه ها به بخش مسکن شود.

انتظار جهت ورود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم به بازار مسکن کل کشور نیز می تواند مقداری خرید و فروش را زیاد کردن دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۴ که صندوق بعد انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) با قیمت سود به وسیله بانک مسکن راه اندازی شد تا کنون ۲۸۲ هزار نفر در این صندوق سپرده گذاری کرده اند که رقمی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و آینده نگری می شود بانک مسکن نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان روی آن بگذارد و این پول به بازار مسکن تزریق شود.

قیمت + پیش‌بینی نیمه دوم بازار مسکن

البته از وقت راه اندازی این صندوق که سود آن در یک روند تدریجی از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد کم کردن یافت، تنها ۲۰ هزار نفر تسهیلات دریافت کرده اند. علت این مساله این است که در روزهای ابتدایی استقبال از این تسهیلات پایین بود و به تدریج اوج رفت. به همین علت وقت سررسید بخش عمده ای از تسهیلات هنوز فرا نرسیده و احتمالا در سال آینده عمده تقاضا از طریق این صندوق وارد بازار مسکن خواهد شد. همچنین گفته می شود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی جهت کم کردن سود و زیاد کردن مدت بازپرداخت تسهیلات منزل اولی ها ارایه کرده که به وسیله بانک مرکزی در حال بررسی است.

اهمیت این ۱۵ هزار میلیارد تومان این است که متکی به بودجه قوه مجریه نیست و به وسیله مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ لیکن تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

برآورد کارشناسان از بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در شش ماهه دوم امسال حاکی از آن است که با توجه به پنج عامل محرک، احتمالا شاهد زیاد کردن ۱۰ درصدی قی

حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ درخصوص آینده نگری از قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: نیمه دوم امسال آخر دوره رکود مسکن خواهد بود ولی جهش قیمت نخواهیم داشت. آینده نگری من زیاد کردن قیمت مسکن متناسب با قیمت تورم است.

قیمت + پیش‌بینی نیمه دوم بازار مسکن

واژه های کلیدی: ایران | بازار | صندوق | پروانه | تسهیلات | سال آینده | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

قیمت + پیش‌بینی نیمه دوم بازار مسکن

قیمت + پیش‌بینی نیمه دوم بازار مسکن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs